Sophia is back! She is the first guest blogger in the WID series and you’re going to see her or read her work more often on here. Would you like to read her previous work? Then just click on the WID-0001 link. She’ll be writing in Dutch again, but no worries. If this is not your language then simply translate it in the Google Translate bar on the side of the page or on the bottom if you’re on your phone. Enjoy her ‘God is Faithful’ post!


God is Trouw!

Ik was dit voorjaar aan het wandelen in een natuurgebied. Het was typisch ‘lenteweer’: zon, regen, donkere luchten en harde wind. Alles wisselde elkaar af. Op het einde begon het ook nog te regenen. Ik probeerde daar het mooie van in te zien. Het was tenslotte een soort ‘stille-tijd-wandeling’ haha. Toen moest ik terugdenken aan hoe mijn wandeling begon. Ik zag toen ik het natuurgebied in liep een regenboog. Voordat ik met mijn gezicht in het lente zonnetje liep luisterend naar aanbiddingsmuziek, er harde wind/storm was en de regen kwam had God mij al de regenboog laten zien. Zijn teken van trouw!

Hij legde mij toen op het hart de parallel met het leven daarin te zien. In ons leven wisselen momenten van je gelukkig voelen, veel aanbidding, genieten van het leven (de zon) af met periodes dat je misschien even niet zo lekker in je vel zit. Je twijfelt, je voelt je niet happy, misschien zelfs depri of je begrijpt God gewoon even niet meer (storm/regen). Je vraagt je af.. ‘waar is God?’

Laten we kijken naar het allereerste Bijbelboek: Genesis. We zijn pas 5 hoofdstukken op weg en dan lezen we in de hoofdstukken 6-9 het verhaal van Noach en zijn gezin. Na 5 hoofdstukken, net na het mooie scheppingsverhaal, wil God de aarde alweer ‘resetten’. Heb je daar wel eens bij stilgestaan?

Noach bouwt, zoals God hem opdroeg, de ark. Uiteindelijk drijft hij daar met zijn gezin (en veel dieren) op terwijl de hele aarde vergaat!! Letterlijk alles en iedereen moesten ze achter laten.. én zien/horen vergaan. Zo’n watersnoodramp moet eigenlijk een trauma voor ze geweest zijn als ik daar over nadenk. Hadden zij 100% zekerheid dat God hen zou redden? Dat zij niet zouden verdrinken? Dat zij weer een goed en nieuw land zouden krijgen? Dat Noach zijn zonen en schoondochters kinderen zouden kunnen krijgen om de aarde te bevolken of dus te zorgen voor nageslacht? Nee, ze hadden net als wij geen 100% zekerheid in het leven. Wat zien we dat Noach doet in deze situatie?

Genesis 6:22 – “Noach deed dat allemaal. Hij deed precies wat God gezegd had.”
Genesis 7:5 – “Noach deed alles precies zoals de Heer gezegd had.”

Noach luisterde naar God én vertrouwde op Zijn belofte! Ook zonder 100% zekerheid. Zonder dat hij in de toekomst kon kijken en zeker wist dat God hen zou redden.

Vroeger hoorde ik vooral vaak dat het 40 dagen en 40 nachten regende. Wat na het lezen van deze hoofdstukken pas goed tot mij doordrong is dat de aarde 150 dagen onder water stond (Genesis 7:24). Pas na ruim één jaar konden Noach en zijn gezin uit de ark (Genesis 8:1). Na die 40 dagen regen was het dus nog lang niet voorbij. Toen kwam eigenlijk de hele ‘lockdown’ nog… Wij weten inmiddels allemaal hoe dat voelt. ‘Opgesloten’ zitten in je huis. Maar God vergat Noach niet (Genesis 8:1). Na ruim een jaar zijn ze eindelijk vrij! Wat een opluchting zal dat geweest moeten zijn voor ze. Wat een bevrijding! Noach bracht gelijk een offer. Hij toonde zijn dankbaarheid. Hij klaagde niet over hoe lang hij moest wachten, hij was niet boos op God dat het zo lang had geduurd en ze opnieuw moesten beginnen. Nee, Noach aanbad God. Na een lange (‘opgesloten’) periode was dat het eerste dat Noach deed. Een mooi voorbeeld voor ons als God ons geeft wat Hij belooft heeft. Ben je je daar, een poos of jaren later, nog bewust van? Toon jij dan je dankbaarheid?

We lezen verder in Genesis 9:8-17. God doet een belofte en geeft een teken: de regenboog.

Genesis 9:15 – “Voor altijd een teken voor God.”

Is je dat wel eens opgevallen? Hij gaf ons dat teken, maar God zal zelf ook aan Zijn belofte blijven denken (Genesis 9:16-17). Hoe erg wij de aarde ook kunnen verpesten of vergassen, hoe erg we ons ook van God afkeren, Hij zal ons nooit vernietigen! God doet wat Hij beloofd heeft en daar mogen we op vertrouwen.

Door welke storm je leven ook gaat, hoe alleen je kan ronddobberen, hoe lang het ook kan duren, denk aan hoe lang het duurde voordat de aarde weer droog was. God is trouw! Hij doet wat Hij beloofd heeft. Hij belooft je geen dagen zonder pijn (Genesis 3:16-19), zonder zorgen, zonder verlies, zonder tegenslagen of alles achter te moeten laten zoals Noach óf alles kwijt te raken zoals Job (Job 1:6-22).

Hij belooft je:

 • te helpen/steunen – Jesaja 41:10
 • een hoopvolle toekomst te geven – Jeremia 29:10
 • sterk en krachtig te maken – 1 Petrus 5:10
 • Zijn Zoon & eeuwig leven – Johannes 3:16
 • jouw zonden te vergeven – 1 Johannes 2:2
 • rust te geven – Mattheüs 11:28
 • dagen zonder pijn – Openbaring 21:4

Dus in andere woorden kracht voor elke dag, troost bij tranen én licht voor onderweg!

En? Is het makkelijk om alles in het leven door deze ‘bril van beloften’ te zien? Nee! Ik weet ook dat er soms vreselijke dingen gebeuren. Dingen die ik ook niet begrijp. Momenten dat ik God ook niet begrijp. Maar…

 • dan vertrouw ik op Hem! Dat Zijn plannen en wegen beter zijn beter dan wat ik zelf bedenk
  (Spreuken 3:5-6)
 • dan laat ik mij troosten door Hem. Hij voelt en erkent je pijn. Hij moest zijn eigen zoon aan
  een kruis zien sterven.. als er Één weet wat pijn voelen is.. is God dat wel!
 • dan probeer ik steun te halen uit aanbidding, Bijbelteksten en overdenkingen. Zodat ik
  hopelijk weer ga schijnen en iets van Gods trouw mag laten zien aan mijn omgeving

Zit jij momenteel in een stormachtige situatie of weet je het allemaal even niet meer zo goed? Vraag dan gerust eens aan God: “Wat wilt U mij hiermee of hierin laten zien?” Welke vruchten kan je plukken in deze situatie? Of in welke ‘vruchten’ kan je groeien op dit moment? Wat wil God je leren in deze situatie?

Door vol te houden ben je een levende getuigenis voor anderen en help je Gods trouw te laten zien in deze wereld. Jouw pijn en jouw ‘er uitkomen’ kan een getuigenis zijn voor de mensen om je heen, zodat steeds meer mensen zullen zeggen: “ondanks alles én dankzij alles.. God is trouw!” Hij zal je geven wat je nodig hebt. Voordat er iets gebeurd in je leven krijg je er al de kracht voor en is God al met jou onderweg. Net zoals mijn wandeling in het natuurgebied, begon het met de regenboog: het teken van Gods trouw. De belofte van God staat aan het begin, het is er al. Dus stel regen en onweer zijn onderweg, weet dat de belofte van God boven jouw leven staat als teken van trouw!

Luister en lees met mij mee naar ‘I will be there’ van Sela. Ook te luisteren in het Nederlands: Ik zal er zijn – Sela).

How wonderful, Lord, is Your beautiful name;
The King of creation, all heaven proclaims
a mystery so deep and a treasure so rare.
Your name is ‘I am’ and ‘I will be there.’


A rainbow that shines for the promise you give
of love always faithful as long as I live,
through joy and through sorrow, through laughter and tears,
my rock and my refuge, through all the years.


My hope for the future is certain, I know.
You stand by me Jesus; You never let go.
When heaven awaits me I kneel at Your throne.
You welcome me Jesus, You take me home.


‘I am who I am’ is Your glorious name,
eternal and faithful, forever the same,
the Alpha, Omega, beyond all compare.
Your name is ‘I am’ and ‘I will be there.’


Oh name of all names, Lord, to You be the praise,
our God, everlasting, the ancient of days.
No pow’r on this earth or in heaven above
can set me apart from Your endless love.


(Sela – I Will Be There)

Sophia de Ruiter

Pediatric nurse, Christ representer
Instagram: @sophiaawilhelminaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s